1. Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo (UAB Kinderiai) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.kinderiai.lt.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai pirkėjas elektroinėje parduotuvėje www.kinderiai.lt suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir pažymėjęs varnelę, kad yra susipažinęs su taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Patvirtinti Užsakymą”.

3. Pirkėjo duomenų apsauga

3.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama Parduotuvėje yra renkama tam, kad:


  • Apdoroti pirkėjo prekių ar paslaugų užsakymus.
  • Išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu.
  • Įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
  • Gavus kliento sutikimą informuoti el. paštu arba telefonu apie parduotuvės naujienas.

3.2. Parduotuvės panaikinimo atveju visi surinkti vartotojų duomenys yra negrįžtamai sunaikinami.

4.Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje www.kinderiai.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties, sudarytos su UAB Kinderiai, pranešdamas apie tai Pardavėjui ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos t.y. per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikti gavimo jį galite grąžinti UAB Kinderiai, Rūtai Kurauskienei, Karklų g. 17, Klaipėda, 92244 prieš tai informavę el.paštu info@kinderiai.lt
4.3. Prekių grąžinimo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.
4.4. Prekių grąžinimo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. Prekės pakuotė taip turi būti išsaugota ir nepažeista, etiketės nenuplėštos. Kitu atveju, prekė grąžinimui nebus priimanta.
4.5. Pirkėjas, norėdamas grąžinti kokybišką prekę, padengia visas transportavimo išlaidas. Pinigai už grąžintą prekę bus pervesti Pirkėjui per 15 dienų nuo prekės grąžinimo.
4.6. Negrąžinamų prekių sąrašas, tai prekių kurių nekeičiame ir kokybiškų atgal nepriimame:

  • aptinis vaikiškas, moteriškas ir vyriškas trikotažas (kelnaitės, maikutės)
  • vaikiškas, moteriškas ir vyriškas maudymosi priemones (kostiumėliai, trumpikės)
  • gamintos ar siūtos pagal specialūs užsakymą prekės (rinkinukai į plaukus, keourės ir šalikėliai, mediniai karoliukai)
  • kvepalų analogai (nebent nenuimta celafonuotė)

 

5. Pirkėjo įsipareigojimai 

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes per dvi darbo dienas nuo užsakymo pateikimo, ktiu atveju užsakymas anuliuojamas. Po vienos dienos Pirkėjas informuojamas apie apmokėjimo termino pabaigą.
5.2. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims. Pirkėjas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.
5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo juos atnaujinti.
5.4. Pirkėjas, naudodamasis Parduotuve, įsipareigoja paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
5.5. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą bei kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Jeigu pirkėjas nurodė klaidingus duomenis ar juos suklydo, išsiuntus prekes klaisingu adresu Pirkėjas pats finansuoja pasiklydusios prekės grąžinimo išlaidas.

6. Pardavėjo  teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.
6.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui, nutraukti paslaugų teikimą, keisti parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį. 
6.3. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti  elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
6.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, gavęs sąskaitą apmokėjimui to nepadaro per 2 (dvi) darbo dienas.
6.5. Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu vėliausiai kitą darbo dieną nuo užsakymo pateikimo dienos.  Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.
6.6. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas.

7. Pardavėjas įsipareigoja

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas bei apmokėtas prekes jo nurodytu adresu.
7.3.Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu apmokėjimas jau buvo atliktas.